MER OM GÄSTERNA

Vi lät gästerna beskriva sig själva helt kort.

Håkan Gniste

Uppväxt och bakgrund i Frälsningsarmén. Har bott på mer än 20 platser men hållit mig kvar i Uddevalla i över 40 år. Gift med Gunilla, har 6 barn , hittills 13 barnbarn och haft många familjehemsplacerade barn boende med oss. Levde i en kristen boendegemenskap på Tureborg i flera år som var början till Församlingen Fristaden där jag var pastor som senare blev överlämnat till mina efterträdare.


Också engagerad i ekumeniken i Uddevalla genom bön, gudstjänster, ledarsamlingar och sociala aktivteter som t ex  Saronhuset. Reser både inom och utomlands tillsammans med fru Gunilla där vi undevisar, förkunnar och coachar i många olika sammanhang.

Finns fortfarande i styrelsen för Uddevalla kristna skola som grundades 1994. Idag har grund- och friskolan Stenbackeskolan inklusive förskolan Björken ca 200 elever.


Mycket musikintresserad, speciellt Brittisk brassbandmusik och gospel. Allätare av sport.Stefan Skoglund

Sammanboende småbarnsförälder till ett bonusbarn och har en dotter på 17 år samt en son på 22 år. Har bott 15 år på Dalaberg och 20 år på Tureborg. Bor nu på söder i Uddevalla. Arbetar i byggbranchen (VVS). Engagerad sedan tonåren i föreningslivet. Engagerad i politiken sedan 20 år tillbaka (socialnämnden som huvuduppdrag). Medlem i Svenska kyrkan.


Samhällsengagerad medborgare som tycker vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss, vilket är en förutsättning för en känsla av gemenskap. Mer om StefanElving Andersson

Jag är 68 år och boende i Lane-Ryr på en liten skogsgård, där jag även är född och uppväxt. Har varit politiskt aktiv sedan tidiga ungdomsår och haft uppdrag både som riksdagsledamot (16 år) och olika förtroendeuppdrag i region och kommun. För närvarande är jag bland annat ordförande i Uddevalla Kommunfullmäktige.Helena Lind

34 år, bor i Trollhättan tillsammans med min man och två barn, 5 och 9 år gamla. Arbetar idag som kyrkogårdschef i Uddevalla, och har arbetat inom den gröna näringen, på olika befattningar hela arbetslivet. Idrott är en viktig del i mitt liv, just nu tränar jag en del crossfit.Susanne Rappmann

Susanne är född 1965, prästvigdes 1992 för Göteborgs stift och vigdes till Göteborgs stifts biskop den 4 mars 2018. Innan hon vigdes till biskop arbetade hon som kyrkoherde i Mölndals pastorat i Göteborgs stift. Tidigare har Susanne bland annat arbetat som kyrkoherde i Värö-Stråvalla församling och komminister i Stensjöns församling. Hon är teologie doktor och har också arbetat som universitetslektor vid Karlstads universitet samt vid Bräcke Diakoni. Mer om Susanne