NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD KYRKOAVGIFTEN ANVÄNDS TILL


Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.


Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete. 


LIVETS STORA HÄNDELSER


Omvälvande saker inträffar i livet. När man står med ett nyfött barn i famnen, när man är kär, eller när motgångar och besvikelser drabbar, när krisen inträffar eller när någon dör. Svenska kyrkan har ett rum och ett sammanhang för de flesta viktiga händelser i livet. Dop, konfirmation, bröllop och begravning - kyrkans traditioner ger oss plats att uttrycka tacksamhet, glädje, sorg och tvivel.

dop 06
bröllop 07
bröllop 01
dop 05
bröllop 03
dop 01
bröllop 02
tröst 01
dop 03
tröst 02
bröllop 04
konfa 02
tröst 03
bröllop 06
dop 04
konfa 01

PLATS FÖR BARN OCH UNGA


Barn har en central plats i Svenska kyrkan och barnets bästa ska alltid stå i centrum. Vi erbjuder allt ifrån öppen förskola till sommaraktiviteter, körer, babysång, tjejgrupper och mycket annat. Konfirmation, läger, ungdomskafé och musikverksamhet är några exempel på mötesplatser för ungdomar.

FIRA GUDSTJÄNST


Att fira gudstjänst är en central del i det kristna livet. Men du behöver varken vara medlem eller uttalat troende för att vara med - en gudstjänst är alltid öppen för alla och alla är välkomna att vara med. I våra

församlingar firas gudstjänst på olika tider och med olika inriktning, en del är mer traditionella medan andra är nyskapande. Du är välkommen att välja den form som passar just dig.

tröst 04
tröst 01
tröst 05
tröst 02
tröst 03

NÄR TILLVARON ÄR TUFF


Kyrkan erbjuder samtal och stöd när livet är jobbigt. Vi gör hembesök och sjukhusbesök för att stötta dem som är sjuka, vi erbjuder samtal för den som behöver någon att prata med och vi ger stöd till de som sörjer. Jourhavande präst finns tillgänglig på tider när många andra resurser är stängda. Vi erbjuder även familjerådgivning och deltar som resurs i krissituationer lokalt och nationellt.

SOCIALT ARBETE


Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Det handlar om att genom delaktighet och respekt möta människor i utsatta livssituationer. I

praktiken kan det innebära tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen

krisar, gemenskapsträffar för äldre och ensamma eller olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet.MUSIK I TOPPKLASS

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikevenemang

och bidrar till ett levande kulturliv. I Uddevalla pastorat finns körer för olika åldrar och inriktningar. Vi arrangerar

babyrytmik och musikverksamhet för barn. Vi har en omfattande konsertverksamhet med klassiska verk och inhyrda solister, lunchmusik, temamässor och mycket mer. Och så gott som alltid är det gratis inträde!KYRKOR OCH LOKALER


Kyrkobyggnader är fulla av historia. Ändå är de inte museum utan används. Här firas gudstjänst och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många känner starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns och att den vårdas. Genom ditt medlemskap bidrar du till att kulturarvet vårdas och bevaras.
ACT SVENSKA KYRKAN


I en värld där många får det bättre kämpar fortfarande andra för sin överlevnad och sina rättigheter. Därför har Svenska kyrkan ett självklart

uppdrag att arbeta även internationellt. Genom Act Svenska kyrkan arbetar vi bland annat för kvinnor och flickors rättigheter, flyktingar

och klimatfrågan. När katastrofer inträffar finns vi på plats för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet.

Om du vill ge en gåva till Uddevalla Diakoni har du möjlighet att swisha till 123 52 470 69.