Ditt val GÖR SKILLNAD!Välkommen


Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. 


19 sep är det Kyrkoval - genom att rösta påverkar du vad kyrkan ska göra!


Svenska kyrkan finns i hela Uddevalla kommun med mötesplatser på många ställen. Här hittar du till våra respektive webbsidor - allt samlat på ett ställe.

Bokenäsets församling

Herrestads församling

Ljungskile församling

Uddevalla pastorat

kyrkoval slides
kyrkoval slides2